Werkwijze:

 

Wanneer een aanvraag binnenkomt zijn er 2 mogelijkheden:

- men heeft al een (uitgewerkt) concept

- men wilt een concept gemaakt krijgen aan de hand van architectentekening of schets.

 

In principe (in het laatste geval altijd) worden er concepttekeningen door ons gemaakt, bestaande uit:

- zijaanzichten

- snedes

- bovenaanzichten per niveau

- 3D-perspectieven

 

Deze concepttekeningen worden ter goedkeuring aangeboden alvorens met construeren wordt begonnen.

Na aanpassing wijziging(en) of directe goedkeuring van het concept wordt met het construeren begonnen en als éérste wordt een fundament-/ankerplan (voorzien van de nodige details) gemaakt om stagnatie in het bouwverloop te voorkomen.

 

Wanneer de constructie in het bocad-model afgesloten is vindt er een output (+controle) plaats waarna de lijsten voor o.a. materiaalbestelling ter beschikking komen.

Note: bij grotere projecten kan deze output meermaals plaatsvinden waardoor men dus gefaseerd te werk kan gaan.

 

Voor de productie worden eerst alle losse onderdelen aangemaakt welke dan, naar keuze, ieder per deel op losse A3-/ of A4-vellen staan of op de A0-samenbouwtekeningen toegevoegd.

(kompleet met maatvoering)

In de periode dat de productie van losse delen plaatsvindt worden de samenbouwtekeningen gemaakt (A0, A1 enz.) voorzien van alle gegevens die voor de samenbouw (merken) belangrijk zijn.

 

Alle samengestelde “merken”, opgebouwd uit “pos”-nummers, zijn van een “merknummer” voorzien en terug te vinden op de montagetekeningen.

Wanneer mogelijk worden de oorspronkelijke concepttekeningen “opgefrist” om later als montagetekening te fungeren.


Ook kunnen wij ons flexibel aanpassen aan andere wensen die U heeft, zoals (1:1) ware grootte; snij-/ inmeettekeningen, schetsplaten e.d.

Wij kunnen leveren in formaat:  .bmf_  .dwg  /  .dxf   /  .pdf   /  .plt  / .ifc  / .step en mogelijk, op aanvraag, nog meer.